Forældrerådet

Bestyrelsen

Der er med affekt pr. oktober mdr. 2016 valgt en fælles bestyrelse for Dagtilbud Trekløveret. Valgene er foretaget på den måde, at hver hus har haft mulighed for, at vælge 2 repræsentanter blandt forældre grupperne. Målet for den fælles bestyrelse handler først og fremmest om, at have hele dagtilbuddet i centrum, nemlig at arbejde med de ting som er det fælles og har interesse i dette. Så sær interesser og praktiske løsninger for et enkelt hus hører ikke til under alm. møder i denne sammenhæng – det skal klares ude lokalt.

Bestyrelsen består af forældre såvel som medarbejdere, samt to repæsentanter fra ledelsen.

Formand: Magnus V. Andersen, forældrerepr. fra Myretuen(mva@niras.dk).

Næstformand: Sara Schnoor, forældrerepr. fra Solstrålen(saraschnoor@sol.dk).

Øvrige forældre er:

Helle Y. Sørensen, valgt i Solstrålen(h-klemme@hotmail.com).

Louise S. Christensen, valgt i Wiegården(louise_olsen_@jubii.dk).

Marianne Weirauch, valgt i Wiegården(marianne.weirauch@gmail.com).

Stine J. Nørgaard, valgt i Myretuen(stine.jn@gmail.com).

Medarbejdere i bestyrelsen:

Birthe Ø. Madsen, Solstrålen(bimad@mariagerfjord.dk) – Grethe S. Larsen, Wiegården(getes@mariagerfjord.dk) – Vibeke Bisgaard, Myretuen(vibis@mariagerfjord.dk).

Ledelsens repr.:

Helle Nielsen, pæd.leder i Myretuen(heni2@mariagerfjord.dk) og Carsten Pedersen, dagtilbudsleder(caped@mariagerfjord.dk) – begge uden stemmeret. Helle er p.t. valgt som referent.

Man er selvfølgelig altid velkommen til, at rette henvendelse til medlemmerne, såfremt der er et eller andet der giver anledning til undren eller noget ønskes uddybet.

 

Der afholdes som udganspunkt 4 årlige møder, det sker på skift i de tre huse, og dagtilbudsleder samt formanden er ansvarlige for dagsorden. Der hanvises til styrelses vedtægterne udarbejdet af Mariagerfjord Kommune, som danner overordnet ramme for arbejdet i vores bestyrelse. Herudover er der en forretningsorden på vej, som også bliver et “værktøj” til brug på de mere interne linier.

Efter hvert møde udarbejdes et referat og dette vil være tilgængeligt på “Min Institution” for alle forældre.