Politik om rygning i Wiegaardens Naturbørnehave.

 

Der henvises til MFKs rygepolitik

Her står at rygning er forbudt i alle kommunens lokaler og køretøjer, samt at alle ansatte ved MFK kan få hjælp til rygestop – kontakt Sund by.

Rygning er forbudt på børnehavens matrikel.

røg