Forventninger til studerende

Dette er de forventninger vi har til nye studerende i Wiegaardens Naturbørnehave.

• Sætte sig ind i husets rytme og regler – se hjemmesiden.
• Hilse på alle forældre ved at give hånd.
• Deltage aktivt i alle husets gøremål inkl. det praktiske.
• Deltage aktivt på personalemøder med eget punkt.
• Bidrage med spørgsmål/indspark til den pædagogiske debat i dagligdagen.
• Skal kunne arbejde selvstændigt/tage ting af sig selv.
• Stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.
• Være fleksibel i en rimelig grad, hvad angår arbejdstider m.m.
• Vær med til at sætte netop dit præg på børnehaven.
• Vær forberedt til vejledningstimer med dagsorden.
• Deltage på lige fod med øvrige ansatte med hensyn til både praktisk og pædagogisk arbejde.