Virksomhedsplan

Hvem er vi?

Børnehaven startede 1.3.93 i lejede lokaler i Wiegaarden, som er en firlænget bondegård fra 1723, 10. min. gang fra Mariager fjord. Det daglige pædagogiske arbejde tager ofte udgangspunkt i den skønne natur, der omgiver os. Med bakker, skov, fjord og marker. Vores pædagogiske arbejde tager bl.a. udgangspunkt i ICDP og inklusion, som alle ansatte er uddannet i, eller har kendskab til. Vi er 8 ansatte og normeret til 42 børn. Vores målsætning er: Alle skal have en god dag – hver dag i børnehaven.

Når et barn starter i børnehaven

Før et barn starter i Wiegaardens Naturbørnehave får det tilsendt et velkomstbrev, hvor barn og forældre inviteres på besøg. Forældrene laver besøgsaftale med personalet, bliver ved første besøg i børnehaven budt velkommen, og får ved denne lejlighed en rundvisning. I henhold til Dagtilbudsloven og  Mariagerfjord kommunes brobygningspolitik bestræber vi os på et godt samarbejde mellem dagpleje/vuggestue, institution og skole. Bl.a. at barnets dagplejer besøger børnehaven. Der er altid mulighed for flere besøg med både forældre og dagplejer inden opstart.

Under besøget viser vi børnehaven frem, fortæller om dagligdagen og personalet præsenterer sig. Vi opfordrer forældrene til at fortælle om der er specielle hensyn, der skal tages til netop deres barn fx. med hensyn til middagssøvn, allergi eller andet.

Barnet vil ved opstart få tildelt en kontaktpædagog fra stuen, som de første uger følger barnet ekstra tæt, og informerer om barnets trivsel og dagligdag.

 

Dagsrytme:

KL 06.30 – Børnehaven åbner. De første der møder samles i køkkenet, hvor vi serverer morgenmad. (forældre må gerne få morgenkaffe/the).

KL 07.30 – Morgenmaden ryddes væk.

KL 09.00 – Formiddagsmad. Børnene får en mad fra madpakken eller medbragt formiddagspose.

KL 09.30 – Vi går i gang med dagens aktiviteter. Aktiviteterne kan være planlagte eller spontane, selvvalgte eller voksenstyrede. En gang om ugen har vi opdelt børnene i aldersgrupper. Ankommer et barn efter kl. 9.30, kan det forekomme at alle børn og voksne er ude af huset. Ring evt. og tjek.

KL 11.15 – Efter oprydning er der samling på egen stue. I vinterhalvåret er vi altid inde, og her bliver der læst, sunget og fortalt om små og store hændelser. I sommerhalvåret kan det være at samlingen springes over, når vi er ude eller på tur. Som en del af vores daglige rutiner, er børnene på skift med til at dække dække bord. Herefter spiser vi madpakker. Vi spiser i stilhed (Magna) et kvarter, hvorefter der må snakkes. At spise i stilhed giver ro til krop og hjerne, mens maden indtages.

Efter madpakkerne går vi på legepladsen. De børn, der har behov for det, har mulighed for at sove til middag. Medbring evt. sut og sovedyr. Vi har madrasser til hvert barn. Vi har også tæpper, men det er en god ide selv at medbringe egen pude og dyne, da der er stor tryghed i det velkendte.

KL 14.00 – Eftermiddagsmaden stilles frem og spises samlet. Vi spiser ofte ude, da vores halvtag gør det muligt at spise ude i næsten al slags vejr.

Når vejret tillader det bliver vi ude efter frugt.

KL 17.00 –  Børnehaven lukker. Om fredag kl. 15.45.

 

Ture/traditioner

En gang årligt tager vi på en fælles udflugt til Zoologisk have i Aalborg. I efteråret tager vi på besøg i Brovejens frugtplantage.

Forældre er altid velkomne til at deltage i ture og aktiviteter (egenbetaling kan forekomme). Deltager man, forventer vi selvfølgelig også at man hjælper til.

Vi har tradition for at gøre meget ud af højtiderne. Vi mener, det er en vigtig del af vores kulturarv, og desuden et af vores læreplanstemaer. Vi har ikke noget religiøst udgangspunkt, men mener at hver højtid kræver at få sin historie.

Udover at følge årstiderne har vi også tradition for at afholde motionsløb, bedsteforældredag, fastelavnsfest, arbejdsdag, juleafslutning og grillfest. Kaffedag afholdes med jævne mellemrum (se opslag i køkkenet).

 

Vores årsrytme KAN se sådan ud:

VINTER        – lave kalenderlysdekorationer

– klippe julepynt

– lave julegaver til mor og far

– i kirke

– julefrokost for børn

– juleafslutning

– synge julesange og enkelte salmer

– bage julesmåkager/konfekt

– hente fastelavnsris i naturen

– lave fastelavnspynt

– fastelavnsfest med børn og forældre

 

 

FORÅR          – finde forårstegn

– lave påskepynt

– male påskeæg

– påskefrokost

– forældremøde

– arbejdsdag på legepladsen

– fælles udflugt til Zoo

 

SOMMER     – afslutning for spirebørn og forældre

– Sankthans bål m/hekseafbrændning

– grillfest kombineret med valg til forældrebestyrelsen

– arbejdsdag på legepladsen

 

EFTERÅR     – bedsteforældredag

– motionsløb

– samle æbler og lave most

– samle bær og lave syltetøj

– halloween, bl.a. at udhule græskar og lave suppe af det

 

Fødselsdag

I børnehaven fejrer vi fødselsdag for børn og voksne. Vi sætter flag ved garderobedøren, og skriver til lykke på tavlen i køkkenet. Vi synger fødselsdagssang, barnet sidder i fødselsdagsstolen og får en gave, som de andre børn har været med til at lave. Det er tilladt at have noget med til uddeling (se vores sukkerpolitik).

Har I i stedet for lyst til at invitere os hjem til fødselsdag, kommer vi meget gerne. Det er en tradition, vi har valgt at prioritere.

Børnehaven har fødselsdag d. 1. marts.

 

Kost  (se under vores politikker)

Der serveres morgenmad mellem 6.30 og 7.30.

Vi spiser formiddagsmad kl. 9. Det medbringes i pose eller madkasse med navn på (f.eks. brød, yoghurt eller frugt).

Vi spiser vores medbragte madpakker kl. ca. 11.30. Der serveres vand til madpakkerne. Vi ser gerne at alle børn medbringer egen drikkedunk, med navn. Det er forældrenes ansvar at den fyldes med frisk vand hver dag, og jævnligt bliver rengjort. Børnene har på denne måde altid nem adgang til frisk vand, og egen drikkedunk til tur.

Vi har ingen regler for, hvad børnene må have med på maden. Det er forældrenes ansvar. Det er selvfølgelig vigtigt, at børnene får en alsidig kost, så de kan klare en lang dag i børnehaven.

Forældrebestyrelsen har i samarbejde med de øvrige forældre indført en ”frugtordning” om eftermiddagen. Børnehaven indkøber frugt og grønt og ofte bager vi med børnene. På informationstavlen i køkkenet kan I hver dag se, hvad menuen har været.

 

Påklædning

Det er vigtigt, at barnets tøj er fornuftigt og praktisk. Det skal passe til vejrforholdene. Regntøj, termotøj og gummistøvler bruger vi året rundt, da der ofte er fugtigt og mudret, hvor vi går tur.

Børnene er godt beskidte efter en dag i børnehaven, så deres tøj skal kunne tåle at blive snavset. Overtøjet må gerne hænge til næste dag, da det er unødvendigt at vaske det dagligt.

Man skal selv sørge for at vanter og hue er tørre, og på plads til næste dag.

Det er en meget stor hjælp for os og barnet, hvis overtøj, fodtøj, tasker, huer og vanter er forsynet med tydeligt navn. Lån evt. en stoftusch i børnehaven eller brug mærkater (Navnelapper.dk).

Man skal regne med, at i løbet at tiden i børnehaven mister barnet mindst….en vante 🙂

Desuden skal børnene have et eller flere sæt skiftetøj liggende i deres garderobe (fra inderst til yderst). Tænk på at tøjet skal være nemt for barnet selv at tage af og på. Hjemmesko kan medbringes, da der kan være fodkoldt i børnehaven.

Legetøj  (se vores politik)

Børnene må gerne have legetøj med i børnehaven. Husk at forsyne det med navn, og husk det kan blive væk eller gå i stykker. Børnehaven erstatter ikke bortkommet eller ituslået legetøj. Vi bruger heller ikke tid på at gå og lede efter legetøj, der er blevet væk.

Fravær

I tilfælde af sygdom, ferie og fridage skal vi informeres på MinInstitution.dk eller ring på tlf. 9711 5150.

Børnehaven modtager ikke syge børn. Efter sygdom må barnet komme i børnehave igen, dvs. når det er smitte- og feberfri, og i øvrigt er tilpas til at følge dagligdagen. Hvis barnet hentes af en anden end forældrene skal vi have besked i forvejen, ellers må vi ikke udlevere barnet.

Som udgangspunkt giver vi ikke medicin. Dog kan der laves særaftaler ved alvorlige tilfælde eller kroniske lidelser.

 

BØRNEHAVENS IDEGRUNDLAG

Børnehavens dagligdag bygger på værdier og ideer, som er udviklet gennem de erfaringer, vi har gjort os gennem mange års arbejde i børnehaven – og gennem løbende dialoger om Wiegaardens pædagogiske grundlag og profil. Det følgende er derfor en beskrivelse af de værdier, vi lægger vægt på i hverdagen.

• At børn, forældre og gæster føler sig trygge og velkomne.

• At vi har en tæt forældrekontakt, og at børn og forældre mødes med åbenhed i et positivt miljø.

• At børnene mærker at de er både værdifulde og værdsatte, så de tør tro på deres eget værd.

• At der tages hensyn til det enkelte barns svage og stærke sider, og det støttes i at udvikle sin selvstændighed og selvtillid.

• At børnene lærer at have omsorg og gensidig respekt for hinanden.

• At det enkelte barn støttes i at opnå tolerance overfor andre i forhold til personlighed, væremåde og udseende. 

• At børnene gennem leg og aktiviteter udvikler deres fantasi, alsidighed og kreativitet.

• At børnene gennem dagligdagen i børnehaven oplever glæden ved at færdes i naturen og får kendskab til, indsigt i og forståelse for natur og miljø.

• At børnene udvikler en god og sikker motorik.

• At dagsrytmen i børnehaven er tilrettelagt, så der er tid til at børnene kan fordybe sig i leg og eksperimenterende oplevelser.

• At børnene får mulighed for at udvikle venskaber og tætte kontakter til andre.

• At børnene oplever at de har indflydelse og medbestemmelse på indholdet at deres dagligdag i børnehaven.

Derfor har vi skabt en ramme om dagligdagen i Wiegaardens Naturbørnehave, hvor vi lægger vægt på:

• En børnehave med et hjemmeligt og hyggeligt miljø.

• Tid og rum til eksperimenter og leg.

• Plads til samvær eller mulighed for at være sig selv.

• Kroge og hjørner, hvor børnene ikke hele tiden føler sig ”overvåget”.

• En hverdag med så få begrænsninger som muligt.

• En hverdag, hvor børnene selv har indflydelse på, hvad de vil deltage i.

• En hverdag, hvor vi er meget ude og får viden og indsigt i de 4 elementer: luft, jord, ild, vand, og årets gang med årstidernes skiften.

Børnehavens beliggenhed og omgivelser giver gode muligheder for at tilbyde børnene en indholdsrig hverdag med NATUREN i centrum.

Ved besøget laver vi også aftaler om, hvordan barnet skal starte i børnehaven – fx om barnet de første dage skal være her sammen med mor eller far – om det er muligt at barnet kan starte med nogle korte dage.

Vi prøver, i samarbejde med forældrene, at gøre starten så blid som muligt for barnet. Det er en stor omvæltning at komme fra en dagpleje med en lille gruppe børn, til en børnehave med mange børn, nye voksne, nye regler og andre måder at gøre tingene på, end barnet og forældrene er vant til.

Aktiviteter i børnehaven

I det daglig pædagogiske arbejde med børnene tager aktiviteterne udgangspunkt i naturen og  miljøet omkring os. I den forbindelse har vi søgt og fået tildelt det grønne flag, som er Naturstyrelsens bevis for, at vi arbejder med natur og miljø. Der skal søges om det grønne flag hvert år.

Et af målene i Wiegaarden er at en gruppe børn kommer på tur, hver dag. Vi har en fantastisk natur lige uden for lågen. Vi ved, at når børn får lov til og har mulighed for at løbe op og ned ad

bakkerne og balancerer på træstubbe, så styrker det deres motoriske udvikling. Alle de oplevelser vi kan give dem ved at tage dem med på opdagelse i naturen, f.eks. når børnene ruller ned af bakkerne, snuser til blomsterne, smager på brombærrene og de sure vilde æbler, styrker deres nysgerrighed, deres sanser og viden.

Vi har nogle faste steder vi går hen, som børnene efterhånden kender bl.a. Grisesøen, Sandskreddet, Fjordparkens legeplads, Golfbanen, Dæmningen, Rillos hule, hestene og selvfølgelig fjorden. Her stopper vi op og leger. Vi går tur for at komme hen og lege en andet sted, for at få lov til at løbe og råbe alt, hvad vi vil, uden der er nogen der siger stop. Stederne er også med til at lære børnene lokalområdet at kende og lære at finde vej.

Vores hverdag bygger på stor frihed for børn og voksne til selv at vælge indhold og aktiviteter efter interesse, lyst og humør.

Sommetider er det pædagogen der har planlagt, hvad der skal ske. En gang om ugen er vi delt op i aldersgrupper: ”Spilopperne”- er de mindste, ”Frækkerterne”– de mellemste og ”Spirerne” – de ældste. Der er faste voksne tilknyttet hver gruppe. Aktiviteterne tilpasses gruppernes udviklingstrin.

Leg

Vi prioriteter legen højt og vil gerne respektere og værne om den. Der skal være plads til og mulighed for at lege eller foretage sig andre ting sammen med de børn eller de pædagoger, man selv har valgt at være sammen med.Vi er meget opmærksomme på at alle børn har nogle at lege med. Hvis det ikke er tilfældet er det vores opgave at hjælpe barnet med at få nogle kammerater i børnehaven. Det kan være at vi som personale starter en spændende leg og herigennem viser at alle kan være med.

Andre gange har børn brug for at lege i fred og ro uden unødig indblanding fra pædagoger. Derfor er vi varsomme med at strukturere og regulere børnenes leg, for ikke at ødelægge legens naturlige forløb. Vi blander os og involverer os i legen, når det er nødvendigt og befordrende.

Vores arbejde er her at iagttage og observere tegn på læring hos børnene.

Gennem legen udvikler børnene sig. De lærer sig selv, deres egne muligheder og grænser at kende. De samarbejder med hinanden, lærer af hinanden og opdrager hinanden. De får erfaringer med at omgås hinanden og lærer spillereglerne for fællesskab og socialt samvær.

Ofte udvikler legen sig til rolleleg, hvor de lever sig ind i forskellige roller og situationer f.eks. “far, mor og børn”. På denne måde bruger børnene deres viden og erfaring i kombination med nye indtryk.

Rammerne i Wiegaarden giver mulighed for og plads til mange former for leg, både den “vilde” og kraftfulde leg, samt den mere stille og intime leg, som kræver ro og uforstyrrethed. Vi har en indretning, der gør at man kan lege uforstyrret.

Ansvar og regler

Vi mener, det er vigtigt at være ansvarlig over for sig selv og sine kammerater, legetøj og inventar. Vi foretrækker at vurdere situationerne fra gang til gang og individuelt, f.eks. må man ikke sidde på køkkenbordet, når vi bager eller laver mad. Men man må gerne sætte borde sammen til en scene og stå oppe på dem i legen. Man må gerne have legetøj med i børnehave, og de andre børn skal selvfølgelig låne det og behandle det ordentligt.

Regler er også at vi skal:

– behandle hinanden ordentlig, vise respekt og hensyn ved f.eks. at tale ordentlig til hinanden. Mobning tillades ikke, vi skal som voksne bryde ind med det samme, hvis der er nogle der ikke er rare ved hinanden.

– hjælpe med at holde orden i børnehaven, rydde op efter sig selv og deltage i almindelig oprydning.

– børnene må gerne være alene på legepladsen “efter aftale” med en voksen, dog min. to børn alene og max. fem børn. Ved det 6. barn går der en voksen med ud.

– stoppe det vilde hurtige løb gennem huset. Henvise til, hvor man kan lege vildt, enten puderummet, på tæppet på Mariehønsestuen eller på legepladsen.

– hvis man bliver hentet midt i en leg, skal det aftales om der skal ryddes op eller de andre børn vil lege videre.